Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 loãng dư thu đc 1,344 lít NO (đktc) là sp khử duy nhất và dd X. Cô cạn X th

Question

Cho 11,36 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 loãng dư thu đc 1,344 lít NO (đktc) là sp khử duy nhất và dd X. Cô cạn X thu được m(g) muối khan. Tính giá trị m.
*Chú ý: Làm theo các bảo toàn khối lượng với ạ.

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-09T15:48:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:50:01+00:00

  Đáp án:

   `m=38,72(g)`

  Giải thích các bước giải:

   `n_{NO}=\frac{1,344}{22,4}=0,06(mol)`

  `n_{Fe(NO_3)_3}=\frac{m}{242}(mol)`

  Bảo toàn nguyên tố `N`

  Ta có `n_{HNO_3}=n_{N}=3n_{Fe(NO_3)_3}+n_{NO}=\frac{3m}{242}+0,06(mol)`

  Bảo toàn nguyên tố `H`

  `=>n_{H_2O}=1/2 n_{HNO_3}=\frac{3m}{484}+0,03 (mol)`

  Áp dụng ĐLBTKL

  `m_{X}+m_{HNO_3}=m_{Fe(NO_3)_3}+m_{NO}+m_{H_2O}`

  `=>11,36+62(\frac{3m}{242}+0,06)=242m+0,06.30+18(\frac{3m}{484}+0,03)`

  `=>m=38,72(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )