Cho 12,8g cu tác dụng với h2so4 đặc nóng dư thu được khí V lít khí so2 ở đktc tính V và lượng muối thu đc sản phamae sau pư

Question

Cho 12,8g cu tác dụng với h2so4 đặc nóng dư thu được khí V lít khí so2 ở đktc tính V và lượng muối thu đc sản phamae sau pư

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-04T20:47:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T20:49:13+00:00

  ta có phương trình:

  Cu+2H2SO4=>CuSO4+SO2+2H2O

  ta có mCu=12.8(g)=>nCu=$\frac{12.8}{64}$=0.2(mol) 

  =>nSO2=nCuSO4=nCu=0.2(mol)

  =>vSO2=0.2*22.4=4.48(lít)

  nCuSO4=0.2*(65+32+16*4)=32(g)

  0
  2021-10-04T20:49:24+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

   Cu+2H2SO4 đ, nóng→CuSO4+SO2+2H2O

   0,2 →                             0,2          0,2

  V SO2(đktc)=0,2 x22,4=4,48 l

  m muối=m CuSO4=0,2 x 160 =32 g

  ………………………..chúc bn hk tốt…………………………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )