Cho 12,9g hỗn hợp kim loại Mg và nhôm phản ứng hoàn toàn với oxi, sau phản ứng thu được 25,3g hỗn hợp 2 oxit a. Viết ptrinh hoá học xảy ra b. Tính thà

Question

Cho 12,9g hỗn hợp kim loại Mg và nhôm phản ứng hoàn toàn với oxi, sau phản ứng thu được 25,3g hỗn hợp 2 oxit
a. Viết ptrinh hoá học xảy ra
b. Tính thành phần phân trăm theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-23T00:12:34+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:13:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2Mg + {O_2} \to 2MgO\\
  4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\\
  b)\\
  hh:Al(a\,mol),Mg(b\,mol)\\
  27a + 24b = 12,9\\
  102 \times 0,5a + 40b = 25,3\\
   =  > a = b = 
  \end{array}\)

  Giải ra nghiệm âm em xem lại đề nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )