Cho 120g dung dịch axitaxetit 15% vào Zn ? C% dung dịch muối t.t ; ? V h2 khí ( dkc)

Question

Cho 120g dung dịch axitaxetit 15% vào Zn ? C% dung dịch muối t.t ; ? V h2 khí ( dkc)

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-10T15:57:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:59:44+00:00

  Đáp án:

   21,2% và 3,36l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2C{H_3}COOH + Zn \to {(C{H_3}COO)_2}Zn + {H_2}\\
  nC{H_3}COOH = \dfrac{{120 \times 15\% }}{{60}} = 0,3\,mol\\
   \Rightarrow nZn = n{H_2} = \dfrac{{0,3}}{2} = 0,15\,mol\\
  m{\rm{dd}}spu = 0,15 \times 65 + 120 – 0,15 \times 2 = 129,45g\\
  C\% {(C{H_3}COO)_2}Zn = \dfrac{{0,15 \times 183}}{{129,45}} \times 100\%  = 21,2\% \\
  V{H_2} = 0,15 \times 22,4 = 3,36l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )