Cho 13,4 g hỗn hợp A gồm Fe ,Al, Mg phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 11,2 lít khí H2. Mặt khác cho 1,2 mol hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 17,92

Question

Cho 13,4 g hỗn hợp A gồm Fe ,Al, Mg phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 11,2 lít khí H2. Mặt khác cho 1,2 mol hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 17,92 lít O2 thu được chất rắn B gồm oxit sắt từ nhôm oxit và Magie oxit. Các khí đo ở đktc
1. Viết phương trình hóa học xảy ra.
2. Tính thành phần % khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-11-12T14:45:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:46:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chon tra loi hay nhat nha

  0
  2021-11-12T14:47:21+00:00

  1.  

  $Fe+ 2HCl \rightarrow FeCl_2+ H_2$ 

  $2Al+ 6HCl \rightarrow 2AlCl_3+ 3H_2$ 

  $Mg+ 2HCl \rightarrow MgCl_2+ H_2$

  $3Fe+ 2O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow Fe_3O_4$ 

  $4Al+ 3O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 2Al_2O_3$ 

  $2Mg+ O_2 \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow 2MgO$    

  2. 

  Gọi a, b, c là mol mỗi kim loại trong 13,4g A 

  => $56a+ 27b+ 24c= 13,4   $      (1) 

  $n_{H_2}= 0,5 mol$

  => $a+ 1,5b+ c= 0,5$                    (2) 

  Trong 1,2 mol A có ka, kb, kc mol mỗi kim loại 

  => $k(a+b+c)= 1,2$                     (*) 

  $n_{O_2}= 0,8 mol$

  =>$k(\frac{2a}{3}+ 0,75b+ 0,5c)=0,8$(**) 

  (*)(**) =>$ k= \frac{1,2}{a+b+c}= \frac{0,8}{\frac{2a}{3} + 0,75b+ 0,5c}$

  $\Leftrightarrow 0,8(a+b+c)= 1,2(\frac{2a}{3} + 0,75b+ 0,5c)$ 

  $\Leftrightarrow 0,1b-0,2c= 0$    (3) 

  (1)(2)(3) => $a=0,1; b= 0,2; c= 0,1$ 

  $\%_{Fe}= \frac{0,1.56.100}{13,4}= 41,79\%$ 

  $\%_{Al}= \frac{0,2.27.100}{13,4}= 40,3\%$ 

  $\%_{Mg}= 17,91\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )