cho 13,44 lít khí clo đi qua 2,5 lít ddKOH đun nóng. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn,thu đc 37,25g KCl. Nồng độ KOH là?

Question

cho 13,44 lít khí clo đi qua 2,5 lít ddKOH đun nóng. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn,thu đc 37,25g KCl. Nồng độ KOH là?

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-30T14:20:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:21:39+00:00

  nCl2= 0,6 mol 

  nKCl= 0,5 mol 

  3Cl2+ 6KOH $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 5KCl+ KClO3+ 3H2O 

  => Dư Cl2. Có 0,6 mol KOH phản ứng. 

  => CM KOH= $\frac{0,6}{2,5}$= 0,24M

  0
  2021-11-30T14:22:27+00:00

  Đáp án:

       PTHH 3Cl2+6KOH-(nhiệt độ)>3H2O+5KCl+KClO3

        (mol)   0,3     0,6                               <-0,5->0,1

  nKCl = 0,5 (mol)-> nCl2 (pứ) = 0,3 (mol)

  nCl2=0,6(mol)

  => Cl2 dư

   => nKOH = 0,6(mol)

  => CM KOH = 0,6/2,5 =0,24(M)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )