cho 13,6 gam hỗn hợp Fe,Mg vào dung dịch HCl dư được 6,72 lít khí H2 đktc . khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

Question

cho 13,6 gam hỗn hợp Fe,Mg vào dung dịch HCl dư được 6,72 lít khí H2 đktc . khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

in progress 0
Faith 20 phút 2021-10-08T23:29:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T23:30:58+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Fe}} = 11,2g\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a và  b là số mol của Fe và Mg

  \(\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,3mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  56a + 24b = 13,6\\
  a + b = 0,3
  \end{array} \right.\\
   \to a = 0,2 \to b = 0,1\\
   \to {m_{Fe}} = 11,2g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-08T23:31:21+00:00

  nH2=6,72/22,4=0,3 mol

  Đặt nFe: x mol ; nMg: y mol

  Fe –> H2

  x           x   (mol)

  Mg –> H2

  y            y   (mol)

  {56x+24y=13,6

  {x+y=0,3

  =>x=0,2 mol & y=0,1 mol

  =>mFe=56.0,2=11,2 gam

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )