Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49g axit sunfuric. a) Viết PTp/ứ xảy ra. b) Sau p/ứ chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam? c) Tính khối lượng

Question

Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49g axit sunfuric.
a) Viết PTp/ứ xảy ra.
b) Sau p/ứ chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?
c) Tính khối lượng muối tạo thành và khối lượng hiđro thoát ra

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-07-18T20:28:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:29:37+00:00

  zn+h2so4→znso4+h2

  nzn=0,2mol

  nh2so4=0,5 mol

  vậy h2so4 dư 0,3 mol

  m h2so4 dư=0,3*98=29,4g

  m znso4=0,2*161=32,2g

  mh2=0,2*2=0,4g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )