Cho 14,4 g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng 10% thu được 4,48 lít H2 đktc, dung dịch A và chất rắn không tan. Khối lượng dung dịch A là A. 200,4g

Question

Cho 14,4 g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng 10% thu được 4,48 lít H2 đktc, dung dịch A và chất rắn không tan. Khối lượng dung dịch A là
A. 200,4g B.200,8g C.210,0g D.33,6g

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-07-21T01:13:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:15:00+00:00

  Mg + H2SO4 = > MgSO4 +H2

  bảo toàn e

  Mg => Mg + 2e

  H +1e = H

  từ đó suy ra n Mg pư = 0.2mol

  mMg dư = 9.6g

  nH2S04 = nH2 = 0.2 mol

  mdd H2SO4 bđ = 196g

  mdd  sau = 196 +14.4 -9.6 -0.2*2 =200.4g

  0
  2021-07-21T01:15:02+00:00

  nH2 =nH2SO4 = 0.2 mol

  ⇒ mH2SO4 =19.6g

  ⇒mddH2SO4 = 196g

  Ta có:  mddA = mkl +mddH2SO4 -mH2 =210g

   mình xin hay nhất với ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )