Cho 14g hỗn hợp gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu đuợc 2,24 lít khí H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong A

Question

Cho 14g hỗn hợp gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu đuợc 2,24 lít khí H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong A

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-16T04:48:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T04:49:42+00:00

  Đáp án:

   %mC6H5OH = 67,14%,  %mC2H5OH = 32,86%

  Giải thích các bước giải:

  Bước1: ta tìm số mol của H2 

    nH2 = 2,24÷ 22,4 = 0,1 (mol)

   Bước2: viết pt phenol và etanol t/d với Na (dư).

  C6H5OH + Na(dư)—>C6H5ONa + 1/2 H2

         x                                                      1/2x

  C2H5OH + Na(dư)—>C2H5ONa + 1/2 H2

        y.                                                     1/2y

  Ta đặt x,y ở hai pt như trên

  Bước3: tìm hệ số x,y từ hệ pt 

  94x + 46y = 141

  1/2x + 1/2y = 0,1

  —> x = 0,1.  y = 0,1

  Bước4: ta tính % của hai chất đầu là C6H5OH  vá C2H5OH như yêu cầu của đề 

  %mC6H5OH = (0,1×94/14)×100 = 67,14% 

  %mC2H5OH = (0,1×46/14)×100 = 32,86%

  0
  2021-10-16T04:50:11+00:00

  Gọi số mol của $2$ chất lần lượt là $x$ và $y$

  $\text{Phenol}$ và $\text{etanol}$ đều tác dụng với $Na$ tạo ra $H_{2}$ với tỉ lệ mol $2:1$

  Ta có hệ:

  $\large\left \{ {{0,5x+0,5y=0,1} \atop {94x+46y=14}} \right.$

  $→x=y=0,1$

  % $m_{C_{2}H_{5}OH}=0,1.46:14.100=32,86$ %

  % $m_{C_{6}H_{5}OH}=100-32,86=67,14$ %

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )