Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ. a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ t

Question

Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.
a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.
b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên

in progress 0
Kinsley 1 ngày 2021-09-08T23:30:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:32:27+00:00

  Đáp án:

  a)Na2O+H2O=>2NaOH

  nNa2O=15,5/62=0,25 mol

  theo pt: nNaOH=2nNa2O=2*0,25=0,5 mol

  Cm NaOH = 0,5/0,5=1M

  b)2NaOH+H2SO4=>Na2SO4+2H20

  nH2SO4=1/2nNaOH=0,25mol

  mH2SO4=0,25*98=24,5g

  mdung dịch H2SO4=24,5*100/20=122,5g

  Vdung dịch H2SO4=122,5/1,14=107,456ml

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T23:32:41+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ C_{M_{NaOH}}=1\ M.\\ b,\ V_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=107,456\ ml.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:Na_2O+H_2O\to 2NaOH\\ n_{Na_2O}=\dfrac{15,5}{62}=0,25\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{NaOH}=2n_{Na_2O}=0,5\ mol.\\ ⇒C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,5}{0,5}=1\ M.\\ b,\ PTHH:H_2SO_4+2NaOH\to Na_2SO_4+2H_2O\\ Theo\ pt:\ n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,25\ mol.\\ ⇒m_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=\dfrac{0,25\times 98}{20\%}=122,5\ g.\\ ⇒V_{\text{dd H$_2$SO$_4$}}=\dfrac{122,5}{1,14}=107,456\ ml.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )