Cho 15,68g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 7,168 lít khí SO2 (đkc) và dd X. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim lo

Question

Cho 15,68g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 7,168 lít khí SO2 (đkc) và dd X. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp
Có thể giúp mình không ạ, mình xin cảm ơn!

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-18T19:44:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:45:59+00:00

  Đáp án:

  `%m_{Fe}=42,857%, %m_{Cu}=57,143%`

  Giải:

  `n_{SO_2}=\frac{7,168}{22,4}=0,32 \ (mol)`

  $\mathop{Fe}\limits^0 → \mathop{Fe}\limits^{+3}+3e$

  $\mathop{Cu}\limits^0 → \mathop{Cu}\limits^{+2}+2e$

  $\mathop{S}\limits^{+6}+2e →\mathop{S}\limits^{+4}$

  Bảo toàn e:

  `3n_{Fe}+2n_{Cu}=2.0,32=0,64`

  Giải hệ phương trình:

  $\begin{cases} 56n_{Fe}+64n_{Cu}=15,68 \\ 3n_{Fe}+2n_{Cu}=0,64 \end{cases} → \begin{cases} n_{Fe}=0,12 \ (mol) \\ n_{Cu}=0,14 \ (mol) \end{cases}$

  → `m_{Fe}=0,12.56=6,72 \ (g)`

  → `%m_{Fe}=\frac{6,72}{15,68}.100=42,857 \ (%)`

  → `%m_{Cu}=100%-42,857%=57,143%`

  0
  2021-07-18T19:46:37+00:00

  2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  x                                                       3/2x

  Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

  y                                                  y

  Ta có: $\left \{ {{\frac{3}{2}x + y = 0,32} \atop {56x + 64y = 15,68}} \right.$

  ⇔$\left \{ {{x=0,12} \atop {y=0,14}} \right.$ 

  mFe = 0,12.56 = 6,72 (g)

  ⇒%Fe = $\frac{6,72}{15,68}$.100 ≈ 42,86%

  ⇒%Cu = 100% – 42,86% = 57,14%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )