Cho 15g Zn tác dụng vừa đủ với HNO3 tạo ra ZnCl và khí H2 a)Tính số mol Zn và lập phương trình phản ứng b)Tính thể tích khí H2 thoát ra (ĐKTC)

Question

Cho 15g Zn tác dụng vừa đủ với HNO3 tạo ra ZnCl và khí H2
a)Tính số mol Zn và lập phương trình phản ứng
b)Tính thể tích khí H2 thoát ra (ĐKTC)

in progress 0
Savannah 4 tháng 2021-08-14T20:18:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:20:00+00:00

  Đáp án:

  `a.`

  `-n_{Zn}≈0,23(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑`

  `b.`

  `-V_{H_2}(đktc)=5,152(l)`

  Giải thích các bước giải:

  `a.`

  `-n_{Zn}=\frac{m_{Zn}}{M_{Zn}}=\frac{15}{65}≈0,23(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑`

  `0,23`     `→`                       `0,23`        `(mol)`

  `b.`

  `-V_{H_2}(đktc)=n_{H_2}.22,4=0,23.22,4=5,152(l)`

  0
  2021-08-14T20:20:35+00:00

  a.

  nZn=15/65=0.2(mol)

  Zn+2HCl->ZnCl2+H2

  b.

  Theo PT ta có: nH2=nZn=0.2(mol)

  =>vH2=0.2*22.4=4.48(lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )