Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l khí ( đktc) a)Viết pthh b) Tính

Question

Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l khí ( đktc)
a)Viết pthh
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại ban đầu.

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-08-23T03:41:03+00:00 2 Answers 294 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:42:23+00:00

  Bài giải :

  Sửa : ” `1,12` l khí ( đktc)” thành “`11,2` l khí ( đktc)”

  a.

  – Gọi `n_{Al}=x(mol)`

           `n_{Fe}=y(mol)`

  `⇒27x+56y=16,6(g)(1)`

  `2Al+3H_2SO_4→Al_2(SO_4)_3+3H_2↑`

      x    →                                               1,5x                (mol)

  `Fe+H_2SO_4→FeSO_4+H_2↑`

     y     →                                         y                         (mol)

  b.

  `-n_{H_2}=1,5x+y=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)(2)`

  – Từ `(1)` và `(2)` , ta có hệ phương trình

  $\left \{ {{27x+56y=16,6} \atop {1,5x+y=0,5}} \right.$ $\left \{ {{x=0,2} \atop {y=0,2}} \right.$

  `⇒n_{Al}=n_{Fe}=0,2(mol)`

  `-%m_{Al}=\frac{0,2.27}{16,6}/100%≈32,53%`

  `-%m_{Fe}=100%-%m_{Al}=100%-32,53%=67,47%`

   

  0
  2021-08-23T03:42:41+00:00

  a) PTHH: 2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2

                   x                                   -> 1,5x

                  Fe+H2SO4->FeSO4+H2

                   y                                 y

  b)nH2=V/ 22,4=1,12/ 22,4=0,5 Mol

  Gọi x là nAl, y là Fe

  Lập hệ PT: 27X+56Y=16,6

                     1,5x+y=0,5

  ->x=0,2, y=0,2  (Mol)

  %mAl=$\frac{0,2*27*100}{16,6}$ =32,53%

  %mFe=$\frac{0,2*56*100}{16,6}$=67,47% 

                    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )