Cho 16g sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư A, viét phương trình phản ứng B, nêu hiện tượng C, tính thể tích khí sinh ra

Question

Cho 16g sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư
A, viét phương trình phản ứng
B, nêu hiện tượng
C, tính thể tích khí sinh ra

in progress 0
Liliana 2 giờ 2021-09-07T11:13:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:14:55+00:00

  a. $Fe + H_2SO_4 \to FeSO_4 + H_2↑$

  b. 

  – Hiện tượng: Thanh sắt tan trong dung dịch, tạo ra dung dịch có màu xanh lam `FeSO_4`.

  c.

  `n_(Fe) = (m_(Fe))/(M_(Fe)) = 16/56 ≈ 0,3 mol`

  Theo PTPƯ, ta có:

  `n_(H_2) = n_(Fe) = 0,3mol`

  `⇒V_(H_2) = 22,4 × n = 22,4 × 0,3 = 6,72l`

  Vậy thể tích khí sinh ra là: `6,72l`

  0
  2021-09-07T11:15:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )