Cho 17,25 ml C2 H5 OH (có khối lượng riêng là 0,8g/ml) tác dụng hết với Na. Thể tích (đktc) khí H2 sinh ra là

Question

Cho 17,25 ml C2 H5 OH (có khối lượng riêng là 0,8g/ml) tác dụng hết với Na. Thể tích (đktc) khí H2 sinh ra là

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-11-28T15:08:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:09:08+00:00

  Đáp án:

  thể tích H2=0,15.22,4=3,36(lít)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-28T15:09:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2C2H5OH+2Na–>2C2H5ONa+H2

  khối lượng  C2H5OH=17,25.0,8=13,8(g)

  ⇒nC2H5OH=13,8:46=0,3(mol)

  Theo phương trình⇒nH2=0,3:2=0,15(mol)

  ⇒thể tích H2=0,15.22,4=3,36(lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )