Cho 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào 1 bình phản ứng. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A gồm N2 H2 NH3( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ

Question

Cho 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào 1 bình phản ứng. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí A gồm N2 H2 NH3( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ) biết d A/H2=5 . Tính hiệu suất tổng hợp NH3 và thể tích NH3 thu được sau phản ứng. giúp với ạ

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-07-29T03:55:09+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:56:38+00:00

  Đáp án:

  H = 50%

  Giải thích các bước giải:

  các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên tỉ lệ thể tích cũng là tỷ lệ số mol

  N2 + 3H2 —> 2NH3

  VH2/3 > VN2 —> Hiệu suất tính theo N2

  dA/H2 =5 —> MA = 10

  BTKL —> mA = 175

  —> nA = 17,5

  Gọi nN2 phản ứng là a

  —> nH2 phản ứng  = 3a; nNH3 = 2a mol

  —> nN2 dư = 5 – a; nH2 dư = 17,5 – 3a mol

  —> 5 – a + 17,5 – 3a + 2a = 17,5

  —> a = 2,5

  —> H = 2,5/5 . 100% = 50%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )