Cho 19 ,35 gam hỗn hợp X gồm Cu và Zn Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 Dư thu được 4,48 lít NO (đktc) a) Viết phương trình hóa học b) tính %m muối K

Question

Cho 19 ,35 gam hỗn hợp X gồm Cu và Zn Tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 Dư thu được 4,48 lít NO (đktc)
a) Viết phương trình hóa học
b) tính %m muối KL trong hỗn hợp X
c) Tính Vml HNO3 ban đầu biết đã phản ứng với hiệu suất vượt 20 %
Giải giùm mình với ạ tại thứ 2 là mình kiểm tra rùi huhuhu ❤️

in progress 0
Allison 1 năm 2021-08-30T21:57:59+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:59:27+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  b)\\
  \% {m_{Cu}} = 49,6\% \\
  \% {m_{Zn}} = 50,4\% \\
  c){V_{HN{O_3}}} = 0,8 \times 22,4 – (20\% \times 0,8 \times 22,4)   = 14,336l
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a và b lần lượt là số mol của Cu và Zn

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O\\
  3Zn + 8HN{O_3} \to 3Zn{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O\\
  b)\\
  {n_{NO}} = 0,2mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  64a + 65b = 19,35\\
  \dfrac{2}{3}a + \dfrac{2}{3}b = 0,2
  \end{array} \right. \to \left\{ {a = b = 0,15} \right.\\
   \to {n_{Cu}} = {n_{Zn}} = 0,15mol\\
   \to \% {m_{Cu}} = \dfrac{{0,15 \times 64}}{{19,35}} \times 100\%  = 49,6\% \\
   \to \% {m_{Zn}} = 100\%  – 49,6\%  = 50,4\% \\
  c)\\
  {n_{HN{O_3}}} = \dfrac{8}{3}{n_{Cu}} + \dfrac{8}{3}{n_{Zn}} = 0,8mol\\
   \to {V_{HN{O_3}}} = 0,8 \times 22,4 + (20\% \times 0,8 \times 22,4)  = 21,504l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )