Cho 19,5 g kẽm phản ứng hết với lít khí cl2, thu được m(g) muối kẽm clorua a/tính giá trị v.

Question

Cho 19,5 g kẽm phản ứng hết với lít khí cl2, thu được m(g) muối kẽm clorua a/tính giá trị v. b/ vậy để điều chế v lít khí Clo(đktc) thì cần bao nhiêu gam Mno2, tác dụng với dung dịch hcl

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-12-01T17:07:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:08:38+00:00

  Đáp án:

  Zn + Cl2 → ZnCl2

  0,3 → 0,3 → 0,3       (mol)

  nZn = m/M = 19,5/65 = 0,3 (mol)

  a/ VZnCl2 = n.22,4 = 0,3.22,4 = 6,72 (l)

  b/

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

    0,3   ←                             0,3               (mol)

  m MnO2 = n.M = 0,3.55 = 16,5 (g)

   

   

   

  0
  2021-12-01T17:09:14+00:00

  Zn + Cl2 → ZnCl2

  0,3 → 0,3 → 0,3      

  nZn = 19,5/65 = 0,3 (mol)

  a/ VZnCl2 = 0,3.22,4 = 6,72 (l)

  b/

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

    0,3   ←                             0,3            

  m MnO2 = 0,3.55 = 16,5 (g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )