cho 19.5g Zn tác dụng với HCl vừa đủ. a) tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành? B) Dẫn hết lượng khí H2 sinh ra cho đi qua 32g Fe2O3 nung nóng. Hã

Question

cho 19.5g Zn tác dụng với HCl vừa đủ. a) tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành? B) Dẫn hết lượng khí H2 sinh ra cho đi qua 32g Fe2O3 nung nóng. Hãy tính khối lượng kim loại tạo thành sau khi phản ứng? Cho biết H=1, O=16, Zn=65, Cl=35.5, Fe=56

in progress 0
Josie 4 ngày 2021-12-06T18:26:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:27:19+00:00

  Đáp án:VOTE 5 SAO CHO MÌNH NHÉ 

   a)nZn=19,5/65=0,3(mol)

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  0,3->0,3->0,3->0,3(mol)

  mZnCl2=n.M=0,3.136=40,8(g)

  b)3H2 + Fe2O3 -> 4Fe+3H2O

  nFe2O3=32/160=0,2(mol)

  lập tỉ lệ so sánh

  nH2:nFe2O3=0,3/3:0,2/1=>nH2<nfe2o3

  h2 hết fe2o3 dư tính theo h2

  nfe=0,3/3.4=0,4(mol)=>mfe=0,4.56=22,4(g)

  mfe2o3 dư=(nfe2o3 ban đầu-nfe2o3 phản ứng).160=0,1.160=16(g)

  mkl=mfe+mfe2o3=22,4+16=38,4(g)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T18:27:48+00:00

  Đáp án:bên dưới

   

  Giải thích các bước giải:

  a)nZn=19,5/65=0,3(mol)

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  0,3->0,3->0,3->0,3(mol)

  mZnCl2=n.M=0,3.136=40,8(g)

  b)3H2 + Fe2O3 -> 4Fe+3H2O

  nFe2O3=32/160=0,2(mol)

  lập tỉ lệ so sánh

  nH2:nFe2O3=0,3/3:0,2/1=>nH2<nfe2o3

  h2 hết fe2o3 dư tính theo h2

  nfe=0,3/3.4=0,4(mol)=>mfe=0,4.56=22,4(g)

  mfe2o3 dư=(nfe2o3 ban đầu-nfe2o3 phản ứng).160=0,1.160=16(g)

  mkl=mfe+mfe2o3=22,4+16=38,4(g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )