Cho 2,12g hỗn hợp Fe, Cu tác dụng vừa đủ với H2SO4 98% đặc nóng thu được 2,72g khí SO2 và 100ml dd Y. Tính %m của mỗi chất trong hỗn hợp.

Question

Cho 2,12g hỗn hợp Fe, Cu tác dụng vừa đủ với H2SO4 98% đặc nóng thu được 2,72g khí SO2 và 100ml dd Y. Tính %m của mỗi chất trong hỗn hợp.

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-13T05:27:57+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:29:54+00:00

  $2Fe + 6H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O$

  $Cu+2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2+2H_2O$

  $n_{SO2}=\dfrac{2,72}{64}=0,0425(mol)$

  Lập hpt: (Gọi x,y là số mol Fe,Cu)

  $56x+64y=2,12$

  $\frac{3}{2}x+y=0,0425$

  Giải hệ ta được:

  $x=0,015$

  $y=0,02$

  %$m_{Fe}=\dfrac{0,015.56}{2,12}.100$%$=39,62$%

  %$m_{Cu}=100$%$-39,62$%$=60,38$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )