Cho x^2=2. Chứng minh rằng x là số vô tỉ. Bạn nào giải được cho mình thì mình xin cảm ơn nhé.

Question

Cho x^2=2. Chứng minh rằng x là số vô tỉ. Bạn nào giải được cho mình thì mình xin cảm ơn nhé.

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-13T12:36:04+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:37:56+00:00

  Đáp án:

   X^2=2 => x= căn bậc hai của 2 

  => x= 1,414213562 là số vô tỉ

  vaayj x là số vô tỉ

   

  0
  2021-09-13T12:38:00+00:00

  Đáp án: giả sử x+y=z với z là 1 số hữu tỉ⇒y=z-x

  nhưng hiệu của 2 số hữu tỉ là 1 số hữu tỉ⇒y là 1 số hữu tỉ

  điều này trái với đầu bài(y là 1 số vô tỉ )

  vậy x+y là 1 số vô tỉ

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )