Cho 2,24 lít khí Cl2 (đktc) tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M ở nhiệt độ thường. Tính nồng độ mol của muốn NaCl có trong dung dịch thu được. Biết

Question

Cho 2,24 lít khí Cl2 (đktc) tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M ở nhiệt độ thường. Tính nồng độ mol của muốn NaCl có trong dung dịch thu được. Biết thể tích thay đổi ko đáng kể.

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-11-21T07:43:20+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:45:19+00:00

  Đáp án:

  \({{\text{C}}_{M{\text{ NaCl}}}} = 0,4M\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:  \({n_{C{l_2}}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{NaOH}} = 0,25.1 = 0,25{\text{ mol}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2NaOH + C{l_2}\xrightarrow{{}}NaCl + NaClO + {H_2}O\)

  Vì \({n_{NaOH}} > 2{n_{C{l_2}}}\) nên NaOH dư.

  \(\to {n_{NaCl}} = {n_{C{l_2}}} = 0,1{\text{ mol}} \to {{\text{C}}_{M{\text{ NaCl}}}} = \frac{{0,1}}{{0,25}} = 0,4M\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )