cho 2,3 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O sinh ra 1,12 lít khí H2 ( đkc). Xác định tên kim loại M và khối lượng hidroxit sinh ra giúp em vs ạ

Question

cho 2,3 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O sinh ra 1,12 lít khí H2 ( đkc). Xác định tên kim loại M và khối lượng hidroxit sinh ra
giúp em vs ạ

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-08-22T22:24:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:25:36+00:00

  Bài giải :

  `-n_{H_2}=\frac{1,12}{22,4}=0,05(mol)`

  Ta có: `M` là kim lại kiềm 

  `⇒M` hóa trị `I`

  `2M+2H_2O→2MOH+H_2↑`

  Ta thấy : `n_M=2.n_{H_2}=2.0,05=0,1(mol)`

  $⇒M_M=\frac{2,3}{0,1}=23(g/mol)$

  `⇒M` là nguyên tố Natri

  Mà `n_M=n_{MOH}`

  `⇒m_{MOH}=m_{NaOH}=0,1.40=4(g)`

   

  0
  2021-08-22T22:26:20+00:00

  `M` là kim loại kiềm ⇒ `M` có hoá trị I

  Phương trình phản ứng:

  `2M+2H_2O → 2MOH+H_2`

  Ta có:

  `n_{H_2}=\frac{1,12}{22,4}=0,05` `(mol)`

  ⇒ `n_M=2n_{H_2}=2.0,05=0,1` `(mol)`

  ⇒ `M_M=\frac{m_M}{n_M}=\frac{2,3}{0,1}=23` $(g/mol)$

  Vậy `M` là `Na` `(Natri)`

  `n_{NaOH}=n_{Na}=0,1` `(mol)`

  Khối lượng hiđroxit sinh ra:

  `m_{NaOH}=n_{NaOH}.M_{NaOH}=0,1.(23+16+1)=4` `(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )