Cho (2+4+6+8+….+100+102) : 3=815 Không thực hiện phép tính cho bt kết quả trên đúng hay sai

Question

Cho (2+4+6+8+….+100+102) : 3=815
Không thực hiện phép tính cho bt kết quả trên đúng hay sai

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-10-07T07:53:35+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T07:54:59+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

   Số số hạng: `(102-2):2+1=51`

  Tổng `(102+2)×51:2=2652`

  Ta có`2652:3=884`

  Vậy đáp án trên sai

  0
  2021-10-07T07:55:31+00:00

  Đáp án:

  Ta thấy:

  (2 + 4 + 6 + 8 + … + 100 + 102) : 3 = 815.

  (2 + 4 + 6 + 8 + … + 100 + 102) = 815 × 3

  (2 + 4 + 6 + 8 + … + 100 + 102) = 2445

  Ta thấy:

  + Các số hạng trong vế trái là các số chẵn, tổng của các số chẵn là 1 số chẵn, mà 2445 lại là số lẻ, vậy phép tính trên sai.

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )