cho 2,4 gam Mg tác dụng đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ mol dung dịch H2SO4 cần dùng là bao nhiêu? (giả sử thể tích dung dịch sau phản ứn

Question

cho 2,4 gam Mg tác dụng đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ mol dung dịch H2SO4 cần dùng là bao nhiêu? (giả sử thể tích dung dịch sau phản ứng ko thay đổi đáng kể)

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-06T15:12:07+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:13:15+00:00

  Đáp án:

  Mg + H2SO4 –> MgSO4 + H2

  0,1       0,1              0,1           0,1

  $nMg = 2,4/24 = 0,1 (mol)$

  $C_{M}H2SO4 =$ $\frac{n}{V}$ $=$ $\frac{0,1}{0,2}$$ = 0,5 (M)$ 

   

  0
  2021-10-06T15:13:44+00:00

  Đáp án:

  $CM_{H_2SO_4}=0,5M.$

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:Mg+H_2SO_4\xrightarrow{} MgSO_4+H_2↑$

  $n_{Mg}=\dfrac{2,4}{24}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2SO_4}=n_{Mg}=0,1mol.$

  Đổi 200 ml = 0,2 lít.

  $⇒CM_{H_2SO_4}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5M.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )