Cho 2,4g magie phản ứng hết dung dịch axit sunfuric. A.Viết PTHH:MG+H2SO4->MGSO4+H2 B.Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc C.Tính khối lượng axit sunf

Question

Cho 2,4g magie phản ứng hết dung dịch axit sunfuric.
A.Viết PTHH:MG+H2SO4->MGSO4+H2
B.Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc
C.Tính khối lượng axit sunfuric đã pư

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-13T18:14:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:15:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nMg=$\frac{2,4}{24}$=0,1(mol)

  a) PTHH:      Mg+H2SO4→MgSO4+H2

                         0,1     0,1                       0,1

  b) VH2=0,1.22,4=2,24(l)

  c) theo pt=>nH2SO4=nMg=0,1 (mol)

  =>mH2SO4=0,1.98=9,8(g)

  0
  2021-10-13T18:16:08+00:00

  a. $Mg+H_2SO_4→MgSO_4+H_2$

  b. $n_{Mg}=\dfrac{2,4}{24}=0,1(mol)$

  Theo PTHH:

  $n_{H_2}=n_{Mg}=0,1(mol)$

  Thể tích khí $H_2$ thu được (đktc) là:

  $V_{H_2}=0,1.22,4=2,24(l)$

  c. Theo PTHH:

  $n_{H_2SO_4}=n_{Mg}=0,1(mol)$

  Khối lượng axit sunfuric đã phản ứng là:

  $m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )