Cho 2,7 Al td với 600ml H2SO4 0,75M.Tính nồng độ mol các chất thu được sau pư.Biết thể tích dd thay đổi k đáng kể

Question

Cho 2,7 Al td với 600ml H2SO4 0,75M.Tính nồng độ mol các chất thu được sau pư.Biết thể tích dd thay đổi k đáng kể

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-11-25T00:18:32+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:20:30+00:00

  BAI TOAN DU RAT PHONG PHU  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BAI TOAN DU RAT PHONG PHU
  Người gửi: Nguyễn Văn H­­Uu
  Ngày gửi: 21h:17′ 19-10-2012
  Dung lượng: 68.5 KB
  Số lượt tải: 132
  Số lượt thích: 0 người
  Bài toán dư
  Bài 12: Cho 200g dd BaCl2 5,2% td với 58,8g dd H2SO4 20%. Tính C% của các chất có trong dd sau pư?
  Bài 13: Cho 50ml dd KOH 3M td với 50ml dd H2SO4 2M. Xác định khối lượng các muối tạo thành trong dd?
  59. Đun nóng hh gồm 3,68g rượu etylic và 3g axit axetic trong điều kiện có H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính k.l các chất thu được ?
  63. Cho 150 ml dd CH3COOH tác dụng hết với 100ml NaOH 0,5M cô cạn dd sau pư thu được 3,26g chất rắn khan. Tính CM của dd CH3COOH
  3/ Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với Natri dư thu được 8,4 lít khí ở (đktc). Xác khoi luong san pham
  Bài 12: Cho 200g dd BaCl2 5,2% td với 58,8g dd H2SO4 20%. Tính C% các chất có trong dd?
  Bài 20: hoà tan 1,6g CuO trong 100g dd H2SO4 20%.bao nhiêu gam oxit tham gia pư? Bao nhiêu gam muối đồng được tạo thành? Tính C% của axit trong dd thu được sau pư?
  Bài 6:Cho một hỗn hợp chứa 4,6 gam natri và 3,9 gam kali tác dụng với nước.
  Viết phương trình phản ứng.b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc)c)
  Dung dịch sau phản ứng làm quì tím biến đổi màu như thế nào?
  Bài 12. Cho 2,8 gam sắt tác dụng với 14,6 gam dung dịch axit clohiđric HCl nguyên chất.
  b) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? c) Tính thể tích khí H2 thu được (đktc)?
  d) Nếu muốn cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải dùng thêm chất kia một lượng là bao nhiêu?
  Câu 1: Đun nóng 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không khí) thu được chất rắn A. Hoà tan A bằng HCl dư thoát ra khí B. Cho khí B đi chậm qua dung dịch Pb(NO3)2 tách ra kết tủa D màu đen. Các phản ứng đều xảy ra 100%.
  Viết phương trình phản ứng để cho biết A, B, D là gì? Tính thể tích khí B (đktc) và khối lượng kết tủa D.Cần bao nhiêu thể tích O2 (đktc) để đốt hoàn toàn khí B.
  1.Hoà tan 16,2 gam ZnO vào 400gam dd HNO3 15% thu được dd A
  a. Tính khối lượng axit đã phản ứng b. Tính khối lượng muối kẽm tạo thành
  c. Tính C% các chất trong dd A
  3. Cho 325 gam dd FeCl3 5% vào 112 gam dd KOH 25%
  a. Chất nào thừa sau phản ứng b. Tính khối lượng chất két tủa thu được
  c. Tính C% các chất trong dd sau phản ứng
  Câu 19. Cho 200g dung dịch AgNO3 17% tác dụng với 200g dung dịch axit HCl 7,3% thu được dung dịch A và chất rắn B
  a. Viết phương trình hoá học xảy ra và tính khối lượng sản phẩm thu được. b. Tính nồng độ % của dung dịch A.
  Bài 3. Cho 500 ml dung dịch CH3 COOH tác dụng vừa đủ với 30 g dung dịch NaOH 20%
  a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch CH3COOH .
  b) Nếu cho toàn bộ dung dịch CH3COOH trên vào 200 ml dung dịch Na2CO3 0,5 M thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 thoát ra ở đktc .
  Câu 10 : Hòa tan 14g kim loại sắt vào dd HCl 9,125% vừa đủ.
  b. Tính thể tích khí hiđro thu được (ơđktc) và khối lượng dd axit đã dùng.
  c. Tính nồng độ % dd muối thu được.
  Bài 5: Trung hòa dd KOH 5,6% (D = 10,45g/ml) bằng 200g dd H2SO4 14,7%.
  Tính thể tích dd KOH cần dùng.
  Tính C% của dd muối sau phản ứng.
  Bài 6: Cho dd NaOH 2M tác dụng hoàn toàn với 3,36l khí clo (đktc).
  Tính thể tích dd NaOH tham gia phản ứng.
  Tính nồng độ các chất sau phản ứng. (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi không đáng kể).
  lượng chất rắn sinh ra.
  Tính CM của chất còn lại trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể.
  Bài 15: Trộn 60ml dd có chứa 4 Kích thước fontĐường dẫnpGửi ý kiến
  ©2008-2017 Thư viện trực tuyến ViOLET
  Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim – ĐT: 04.66745632
  Giấy phép mạng xã hội số 16/GXN-TTĐT cấp ngày 13 tháng 2 năm 2012

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )