cho 2,7 g nhôm tác dụng với khí clo có thể tích 4,48l đktc a, viết phương trình hóa học biết muối tạo thành là AlCl3 b,sau phản ứng chất nào còn dư, n

Question

cho 2,7 g nhôm tác dụng với khí clo có thể tích 4,48l đktc
a, viết phương trình hóa học biết muối tạo thành là AlCl3
b,sau phản ứng chất nào còn dư, nếu dư thì dư nhiêu
c,Tính khối lượng AlCl3
cần gấp sáng mai nhanh nha mình cho 5 sao kềm ctlhn.

in progress 0
Daisy 2 năm 2021-08-22T14:47:23+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:48:24+00:00

  n Al=2.7/27=0,1 (mol)

  n Cl2=4,48/22,4=0,2(mol)

  a, 2Al + 3Cl2 -t°→ 2AlCl3                   So sánh: n Al=0,1/2  < n Cl2 =0,2/3

        2  :   3          :       2   (mol)                   Theo Al, Cl2 dư

      0,1 → 0,15  →    0,1   (mol)

  b, Cl2 dư

  n Cl2 dư=0,2-0,15=0,05 (mol)

  m Cl2 dư=0,05.2.35,5=3,55 (g)

  V Cl2 dư=0,05.22,4=1.12 (l)

  c, m AlCl3 = 0,1 .(27+3.35,5)=13,35 (g)

   

  0
  2021-08-22T14:49:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2Al+3Cl_2→2AlCl_3`

  `n_{Al}=\frac{2,7}{27}=0,1\ mol`

  `n_{Cl_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\ mol`

  Xét tỉ lệ: `\frac{n_{Al}}{2}<\frac{n_{Cl_2}}{3}`

  `⇒ Cl_2` dư, `Al` hết

  `m_{Cl_2\ dư}=(0,2-0,15).35,5=1,775\ gam`

  c) `n_{Al}=n_{AlCl_3}=0,1\ mol`

  `m_{AlCl_3}=0,1.133,5=13,35\ gam`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )