Cho 2,8 g kim loại r tan hết trong dung dịch h2 SO4 loãng dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn xác định kim loại r

Question

Cho 2,8 g kim loại r tan hết trong dung dịch h2 SO4 loãng dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn xác định kim loại r

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-07-23T04:53:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:54:33+00:00

  Đáp án:fe

   

  Giải thích các bước giải:

   R+H2so4⇒RSO4+h2

  nH2=$\frac{1,12}{22,4}$ =0,05

  ⇒nh2=nR=0,05

  ⇒Mr=$\frac{2,8}{0,05}$ =56⇒Fe

  0
  2021-07-23T04:54:55+00:00

  Đáp án:

  R là Sắt (Fe) 

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử kim loại $R$ có hóa trị $x$

  Phương trình hóa học:

  $2R+xH_2SO_4\to R_2(SO_4)_x+xH_2\uparrow$ 

  $n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\ (mol)$

  Theo phương trình:

  $n_R=\dfrac2xn_{H_2}=\dfrac2x .0,05=0,1x$

  $\to M_R=\dfrac{2,8}{0,1x}=28x\ (g/mol)$

  Vì $n$ là hóa trị của $R$ nên $n \in \{1;2;3\}$

  +) Với $n=1\to M_R=28$ (loại)

  +) Với $n=2\to M_R=56$ (Fe)

  +) Với $n=3\to M_R=84$ (loại)

  Vậy R là Sắt (Fe)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )