Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c ) q2=-4.10^-6 (c) Đặt cách nhau 10cm Tính độ lớn lực tương tác, hút hay đẩy

Question

Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c )
q2=-4.10^-6 (c)
Đặt cách nhau 10cm
Tính độ lớn lực tương tác, hút hay đẩy

in progress 0
Rose 1 năm 2021-12-07T18:59:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:00:40+00:00

  Đáp án

  em tham khảo nhé

  0
  2021-12-07T19:01:29+00:00

  Đáp án: 7.2

  CHúng hút nhau

  Giải thích các bước giải: F=k*|q1*q2|/r^2=7.2

  Vì q1*q2<0 nên chúng hút nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )