cho 2 dien tro R1//R2. Neu mac them 1 dien tro R3 song song voi hai dien tro tren thi dien tro tuong duong cua doan mach thay doi nhu the nao? so sanh

Question

cho 2 dien tro R1//R2. Neu mac them 1 dien tro R3 song song voi hai dien tro tren thi dien tro tuong duong cua doan mach thay doi nhu the nao? so sanh dien tro cua mach voi moi dien tro thanh phan

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-10-28T19:47:53+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T19:49:02+00:00

    hai điện trở song song mắc với nhau thì điện trở tương đương của mạch sẽ nhỏ hơn 2 điện trở thành phần.

    nên khi mắc \({R_1}//{R_2}:{R_{12}} < {R_1},{R_{12}} < {R_2}\)

    khi mắc thêm \({R_3}//{R_{12}}:{R_{123}} < {R_3},{R_{123}} < {R_1},{R_{123}} < {R_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )