cho 2 đoạn ac và bd cắt nhau tại o thỏa mãn BOC=30 độ.Lấy tia Õ nằm giữa hai tia OC và OD thỏa mãn DOX=20 độ.Tính số đo xOA?

Question

cho 2 đoạn ac và bd cắt nhau tại o thỏa mãn BOC=30 độ.Lấy tia Õ nằm giữa hai tia OC và OD thỏa mãn DOX=20 độ.Tính số đo xOA?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-10T03:16:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T03:18:15+00:00

  Ta có: `AOD=BOC=30^0` Đối đỉnh.

  Lại có: `xOD=20^0 ( g t)`

  `=>xOA=xOD+DOA=20^0+30^0=50^0`

  Vậy `xOA=50^0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )