cho 2 đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm M của mỗi doạnd A) chứng minh AD =BC B) kẻ MI góc BD, MH vuông góc AC (I thuộc BD,A thuộc AC ) chứng

Question

cho 2 đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm M của mỗi doạnd
A) chứng minh AD =BC
B) kẻ MI góc BD, MH vuông góc AC (I thuộc BD,A thuộc AC ) chứng minh M là rung diểm HI
giải giúp mik đúng 5 sao nha

in progress 0
Harper 4 ngày 2021-12-06T14:32:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:34:16+00:00

  a.

  Vì AB và CD cắt nhau tại M, M là tr điểm AB và CD

  => ADvuông góc CM

  => Góc AMD=góc CMD (=90)

  Xét Δ AMD và ΔBMC có

  Góc AMD=góc CMD( cmt)

  AM=MB( M là trđ AB,gt)

  CM=MD(M là trđ CD.gt)

  => ΔAMD=ΔBMC(c.g.c)

  =>AD=BC (2 cạnh t/ứng)

  b.Xét ΔHMA và ΔIMB có

  góc AHM=góc MIB(=90)

  góc HMA=góc BMI(2 góc đối đối đỉnh)

  AM=MB(gt)

  =>ΔHMA=ΔIMB(cạnh huyền. góc nhọn)

  => HM=MI( 2 cạnh tứng)

  => M là trđ HI(đpcm)

  hình tự vẽ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )