Cho 2 đơn thức : -4xy và 6xy. Tính tích của 2 đơn thức và chứng minh tích của 2 đơn thức không thể nhận giá trị dương

Question

Cho 2 đơn thức : -4xy và 6xy. Tính tích của 2 đơn thức và chứng minh tích của 2 đơn thức không thể nhận giá trị dương

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-16T08:02:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:03:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `-4xy . 6xy = (-4 . 6)(x.x)(y.y)`

  `=-24x^2y^2`

  Ta có : 

  `x^2 ≥0 ∀x`

  `y^2 ≥0 ∀x `

  `=> x^2y^2 ≥0 ∀x`

  `-24 <0`

  `=> -24x^2y^2 ≤ 0 ∀x`

  `=> -24x^2y^2` khống nhận giá trị dương 

  0
  2021-09-16T08:04:14+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Ta có :

  `-4xy . 6xy`

  `= (-4 . 6) (x . x) (y . y)`

  `= -24 x^2y^2`

  Ta có :

  `x^2 ≥ 0 ∀x`

  `y^2 ≥ 0 ∀x`

  `-> x^2 y^2 ≥ 0 ∀x`

  `-> -24x^2y^2 ≤ 0 ∀x`

  `->` `-24 x^2y^2` không thể nhận giá trị dương

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )