Cho 2 dòng điện cường độ I1 = 6A; I2 = 9A chạy trong 2 dây dẫn thẳng song song dài vô hạn và có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không, cách nhau

Question

Cho 2 dòng điện cường độ I1 = 6A; I2 = 9A chạy trong 2 dây dẫn thẳng song song dài vô hạn và có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng a = 10 cm.
a. Xác định cảm ứng từ tại:
– Điểm M cách I1 6cm và cách I2 4cm
– Điểm N cách I1 6 cm và cách I2 8cm
b. Hãy xác định những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp = 0

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-04T05:37:42+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:38:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   xin cái hình

  0
  2021-11-04T05:39:15+00:00

  Đáp án:

   a> B=2,5.10^-5T

  Giải thích các bước giải:

  a> 
  \[{B_1} = {2.10^{ – 7}}.\frac{{{I_1}}}{{{R_1}}} = {2.10^{ – 7}}.\frac{6}{{0,06}} = {2.10^{ – 5}}T\]
  \[{B_2} = {2.10^{ – 7}}.\frac{{{I_2}}}{{{R_2}}} = {2.10^{ – 7}}.\frac{9}{{0,04}} = 4,{5.10^{ – 5}}T\]

  vì I1 và I2 ngược chiều => M tổng hợp: 
  \[B = \left| {{B_1} – {B_2}} \right| = {2.5.10^{ – 5}}T\]

  ĐIỂM N : tạo I1 và I2 1 tam giác vuông tại N

  \[{B_1} = {2.10^{ – 7}}.\frac{{{I_1}}}{{{R_1}}} = {2.10^{ – 7}}.\frac{6}{{0,06}} = {2.10^{ – 5}}T\]
  \[{B_2} = {2.10^{ – 7}}.\frac{{{I_2}}}{{{R_2}}} = {2.10^{ – 7}}.\frac{9}{{0,08}} = 2,{25.10^{ – 5}}T\]

  tổng hợp: 
  \[B = \sqrt {B_1^2 + B_2^2}  = \sqrt {{{({{2.10}^{ – 5}})}^2} + {{(2,{{25.10}^{ – 5}})}^2}}  = {3.10^{ – 5}}T\]

  b> i1 và i 2 ngược chiều: =< điểm có B=0 nằm ngoài khoảng i1,i2 gần i1 hơn:
  \[{B_1} = {B_2} <  =  > \frac{{{I_1}}}{{{R_1}}} = \frac{{{I_2}}}{{{R_2}}} <  =  > \frac{6}{{{R_1}}} = \frac{9}{{10 + {R_1}}} =  > \left\{ \begin{array}{l}
  {R_1} = 20cm\\
  {R_2} = 30cm
  \end{array} \right.\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )