cho 2 giống cà chua thuần chủng quả vàng tròn với quả to và bầu dục thủ được F1 toàn quả vàng tròn. cho F1×F1 thủ được F2. xác định kiểu gen và kiểu h

Question

cho 2 giống cà chua thuần chủng quả vàng tròn với quả to và bầu dục thủ được F1 toàn quả vàng tròn. cho F1×F1 thủ được F2. xác định kiểu gen và kiểu hình P–>F2

in progress 0
Rylee 17 phút 2021-09-11T11:16:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:17:30+00:00

  Đáp án:

  – Cho cà chua quả vàng tròn thuần chủng lai với cà chua quả vàng bầu dục thuần chủng thu được F1 100% quả vàng tròn

  → Tính trạng quả vàng, quả tròn là các tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Qủa vàng

  B – Qủa tròn

  b – Qủa bầu dục

  – Cây cà chua quả vàng tròn thuần chủng có kiểu gen AABB

  – Cây cà chua quả vàng bầu dục thuần chủng có kiểu gen AAbb

  * Sơ đồ lai:

  P:                                      AABB                            ×                                      AAbb

  $G_{P}$:                                   AB                                                                      Ab   

  F1:                                             AABb (100% Cây cà chua quả vàng tròn)     

  F1 × F1:                 AABb                                      ×                                       AABb

  $G_{F1:}$                 AB; Ab                                                                                  AB; Ab

  F2:                                                            AABB; AABb; AABb; AAbb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AABB : 2AABb : 1AAbb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 3 Cây cà chua quả vàng tròn : 1 Cây cà chua quả vàng bầu dục                        

   

  0
  2021-09-11T11:17:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-2-giong-ca-chua-thuan-chung-qua-vang-tron-voi-qua-to-va-bau-duc-thu-duoc-f1-toan-qua-vang-tr

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )