cho 2 góc xOy và x’Oy’ đối đỉnh. Gọi Om và On lần lượt là 2 tia phân giác của 2 góc xOy và x’Oy’. Chứng minh 2 tia Om và On tạo thành 1 đường thẳng

Question

cho 2 góc xOy và x’Oy’ đối đỉnh. Gọi Om và On lần lượt là 2 tia phân giác của 2 góc xOy và x’Oy’. Chứng minh 2 tia Om và On tạo thành 1 đường thẳng

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-08-25T07:04:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:06:08+00:00

  Ta có : Om là phân giác ∠xOy

  On là phân giác ∠x’Oy’

  ⇒ 1/2 ∠xOy = 1/2 ∠x’Oy’ = ∠xOm =∠mOy = ∠x’On =∠nOy’

  Do ∠xOy và ∠x’Oy’ là 2 góc đối đỉnh ⇒Oy là tia đối Oy’  (cái này tùy vào hình vẽ bạn vẽ Ox’ hay Oy’ là tia đối Oy)

  ⇒∠y’Ox +∠xOy =180 (độ)

                              = ∠mOy + ∠xOm +∠y’Ox =180 (độ)

                              = ∠nOy’++∠y’Ox +∠xOm =180 (độ)

                              = ∠mOn =180 (độ)

  ⇒ Om và On tạo thành 1 đường thẳng

  # Chúc bạn hok tốt!

   

  0
  2021-08-25T07:06:15+00:00

  Ta có: 

  Om là phân giác ∠xOy 

  ⇒ ∠mOy = ∠mOx = `1/2`∠xOy

  On là phân giác ∠x’Oy’

  ⇒ ∠nOy’ = ∠nOx’ = `1/2`∠x’Oy’ 

  Mà: ∠xOy = ∠x’Oy’

  ⇒ `∠mOy = ∠mOx = ∠nOy’ = ∠nOx’ `

  Ta có: 

  ∠mOn = ∠mOy + ∠nOy 

  Mà: ∠mOy = ∠nOy’ 

  ⇒ ∠mOn = ∠nOy’ + ∠nOy 

  Mặt khác: ∠nOy’ + ∠nOy = ∠yOy’ = `180^0`

  ⇒ ∠mOn = `180^0`

  ⇒ Om và On tạo thành 1 đường thẳng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )