cho (x^2+mx-m+1)/ √x=0 tìm m để pt có 2 nghiệm, có 1 nghiệm , vô nghiệm

Question

cho (x^2+mx-m+1)/ √x=0
tìm m để pt có 2 nghiệm, có 1 nghiệm , vô nghiệm

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-20T06:44:38+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:45:58+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: điều kiện xác định: x>0

  (x^2+mx-m+1)/ √x=0 => (x^2+mx-m+1)=0

  $\Delta = {m^2} – 4(1 – m)$

  Để phương trình có 2 nghiệm

  $\Delta > 0 = > \left[ \matrix{

  m < - 2 - 2\sqrt 2 \hfill \cr

  m > – 2 + 2\sqrt 2 \hfill \cr} \right.$

  Để phương trình có 1 nghiệm $\Delta = 0$

  $\left[ \matrix{

  m = – 2 – 2\sqrt 2 \hfill \cr

  m = – 2 + 2\sqrt 2 \hfill \cr} \right.$

  Để phương trình vô nghiệm $\Delta < 0 = > – 2 – 2\sqrt 2 < m < - 2 + 2\sqrt 2 $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )