cho 2 nguồn S1,S2 cùng pha ; S1S2 = 100cm; sóng có F=10Hz, v=3m/s . Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ S1 đến điểm dao động cực đại trên S1S2

Question

cho 2 nguồn S1,S2 cùng pha ; S1S2 = 100cm; sóng có F=10Hz, v=3m/s . Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ S1 đến điểm dao động cực đại trên S1S2

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-11-17T06:10:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:12:02+00:00

  Đáp án:

  $5\left( {cm} \right)$

  Giải thích các bước giải

  $\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{{300}}{{10}} = 30\left( {cm} \right)$

  điều kiện điểm dd cực đại trên S1S2

  $\begin{array}{l}
   – {S_1}{S_2} < k\lambda  < {S_1}{S_2}\\
   \Rightarrow  – 100 < 30k < 100\\
   \Rightarrow  – 3,3 < k < 3,3\\
  {S_1}{M_{max}} \Leftrightarrow {S_2}M – {S_1}M = 3.\lambda  = 90\\
  {S_1}M + {S_2}M = {S_1}{S_2} = 100\\
   \Rightarrow {S_1}M = 5\left( {cm} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )