cho 2 nguyên tố A và B thuộc cùng 1 nhóm A , 2 chu kì kế tiếp trong bth . biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B =30 . tìm Za , Zb và xác đ

Question

cho 2 nguyên tố A và B thuộc cùng 1 nhóm A , 2 chu kì kế tiếp trong bth . biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B =30 . tìm Za , Zb và xác định vị trí trong BTH

in progress 0
Genesis 1 tuần 2021-12-07T18:20:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:22:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2 nguyên tố cùng nhóm thuộc 2 chu kì liên tiếp thì số P hơn kém nhau 2,8 hoặc 18

  ZA+ZB=30

  + ZA-ZB=2: Kết hợp giải ra ZA=16(S) và ZB=14(Si): loại vị cùng chu kì 3

  + ZA-ZB=8: Kết hợp giải ra ZA=19(K) nhóm IA chu kì 3 và ZB=11(Na) nhóm IA chu kì 2: nhận

  + ZA-ZB=18: Kết hợp giải ra ZA=24(Cr) nhóm kim loại chuyển tiếp chu kì 4 và ZB=6(C) nhóm IVB chu kì 2: loại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )