Cho 2 phản ứng Cân bằng lập pthh sem nó thuộc phản ứng nào 1. H2+Fe2O3 suy ra ……………. 2. CO + Fe3O4 suy ra Fe+CO2

Question

Cho 2 phản ứng
Cân bằng lập pthh sem nó thuộc phản ứng nào
1. H2+Fe2O3 suy ra …………….
2. CO + Fe3O4 suy ra Fe+CO2

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-05T03:50:48+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:52:12+00:00

  Đáp án:

  \(3H_2+Fe_2O_3\xrightarrow{t^{\circ}}2Fe+3H_2O\): phản ứng thế

  \(4CO+Fe_3O_4\xrightarrow{t^{\circ}} 3Fe+4CO_2\): phản ứng thế

  0
  2021-10-05T03:52:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

   PTHH:

  1/ 3H2+Fe2O3→2Fe+3H2O  (đk:t0)

  =>pư thế

  2/ 4CO+Fe3O4→3Fe+4CO2     (đk:t0)

  =>pư thế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )