Cho 2 phát biểu sau: 1/ lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật 2/ vật sẽ ngừng chuyển động khi không còn

Question

Cho 2 phát biểu sau: 1/ lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật
2/ vật sẽ ngừng chuyển động khi không còn lực tác dụng vào vật
Nhận xét về các phát biểu trên

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-17T07:02:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:04:17+00:00

  Cho 2 phát biểu sau:

  1/ lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của vật

  2/ vật sẽ ngừng chuyển động khi không còn lực tác dụng vào vật

  theo mình thì: Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng .Vì:

  +) theo định luật 1 niu-tơn, vật đang chuyển động nếu không chịu tác động của lực nào thì sẽ vẫn tiếp tục chuyển động, 

  +) theo định luật 1 niu-tơn vật đang đứng yên nếu không chịu tác động của lực nào sẽ tiếp tục đứng yên

   

  0
  2021-08-17T07:04:17+00:00

  Phát biểu 1 sai, phát biểu 2 đúng .Vì:

  +) theo định luật 1 niu-tơn, vật đang chuyển động nếu không chịu tác động của lực nào thì sẽ vẫn tiếp tục chuyển động

  +) theo định luật 1 niu-tơn vật đang đứng yên nếu không chịu tác động của lực nào sẽ tiếp tục đứng yên

   @@@chúc bn hok tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )