cho 2 số nguyên a,b khác nhau sao cho 1/9-1/a=1/a.1/b

Question

cho 2 số nguyên a,b khác nhau sao cho
1/9-1/a=1/a.1/b

in progress 0
Alice 5 tháng 2021-07-13T08:46:34+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:48:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `1/9-1/a=1/a. 1/b(a;bne0)`

  `=>(a-9)/(9a)=1/(ab`

  `=>[b(a-9)]/(9ab)=9/(9ab`

  `=>b(a-9)=9`

  Vì `a,b inZ`

  `=>b,a-9 in Ư(9)={+-1;+-3;+-9}`

  Ta có bảng sau :

  $\left[\begin{array}{ccc}b&1&-1&3&-3&9&-9\\a-9&9&-9&3&-3&1&-1\\a&18&0&12&6&10&8\end{array}\right]$

  mà `a,bne0`

  `=>(a;b)={(18;1);(12;3);(6;-3);(10;9);(8;-9)}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )