Cho 2 số nguyên a và b(a0) vậy e/m a phần b < a+1/b+1

Question

Cho 2 số nguyên a và b(a0) vậy e/m a phần b < a+1/b+1

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-16T14:13:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:14:57+00:00

  Đáp án:

  1a+1b+1c=0ab+bc+caabc=0ab+bc+ca=0

  a+b+c=1(a+b+c)2=1

  a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)=1

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-16T14:15:43+00:00

  Giả sử:  $\frac{a}{b}<\frac{a+1}{b+1}$ 

  $ ⇔ a.(b+1) < b.(a+1)$

  $ ⇔ ab+a < ab+b $

  $ ⇔ a< b .$ ( theo đề bài luôn đúng ) 

  Vậy $\frac{a}{b}<\frac{a+1}{b+1}$ ( với a<b ,b>0 ).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )