Cho 2 số tự nhiên , biết số bé là 50 và số bé kém trung bình cộng của 2 số là 8 cho đáp án luôn ko cần trả lời lời giải

Question

Cho 2 số tự nhiên , biết số bé là 50 và số bé kém trung bình cộng của 2 số là 8
cho đáp án luôn ko cần trả lời lời giải

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-12-06T20:14:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:16:31+00:00

  Gọi b là số lớn 

  Ta có: số bé bằng 50 và khi cộng 8 sẽ bằng trung bình cộng của 2 số đã cho

  ⇒50+8=(50+b)÷2

  ⇒58=(50÷2)+(b÷2)

  ⇒58=25+(b÷2)

  ⇒33=b÷2

  ⇒b=66

  0
  2021-12-06T20:16:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì số bé bằng trung bìn cộng của hai số 2 và 8 => số bé là

  (2+8):2=5

    mà sao tui ko hiểu j hết ns rắc rối hay sai đề ý  rắc rối quá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )