cho 2 tạp hợp:A={1;2},B={3;4} viết các tập hợp gồm 2 phần tử,trong đó một phần tử thuộc A,một phần tử thuộc B

Question

cho 2 tạp hợp:A={1;2},B={3;4}
viết các tập hợp gồm 2 phần tử,trong đó một phần tử thuộc A,một phần tử thuộc B

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-10-05T11:00:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:01:32+00:00

  Đáp án:

  Có 4 tập hợp

  Giải thích các bước giải:

  {1;3} ; {1;4}; {2;4}; {2;3}

  0
  2021-10-05T11:02:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:C= {1;4}

  D={2;4}

  E={2;3}

  F={1;3}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )