Cho 2 ví dụ về góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.

Question

Cho 2 ví dụ về góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-07-16T16:23:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:24:57+00:00

  *Góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa:

  – Khi đi chơi ở các viện bảo tàng, em luôn không sờ vào các di tích cổ, các di sản. Có ý thức bảo vệ di sản.

  – Thấy rác dưới các di tích, em luôn nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

  #khang

  Nếu đúng xin cho mình vote+ ctlhn!

  0
  2021-07-16T16:25:01+00:00

  2 ví dụ về góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa:

  + Không vứt rác bừa bãi

  + Giữ gìn sạch đẹp các di sản văn hoá.

  $#Cho mik xin ctlhn.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )