Cho 20 g hỗn hợp axit no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thì thu được v lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch muối Cô cạn dung d

Question

Cho 20 g hỗn hợp axit no đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch Na2CO3 thì thu được v lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch muối Cô cạn dung dịch thu được 28,8 g muối khan Giá trị của V là

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-01T03:15:26+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:16:46+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

   2R-COOHCOOH+Na2CO3→2R-COONa+CO2+H2O

  mCO2=28,8-20=8,8 g

  nCO2=0,2 mol

  V CO2=0,2 x22,4=4,48 l

  ……………………….chúc bn hk tốt……………………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )