cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 120g dd HCl.Sau phản ứng dd tạo thành có nồng độ 19,7%.Tính nồng độ phần trăm của hai dd ban đầu

Question

cho 200g dd Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 120g dd HCl.Sau phản ứng dd tạo thành có nồng độ 19,7%.Tính nồng độ phần trăm của hai dd ban đầu

in progress 0
Melody 5 tháng 2021-07-27T04:16:08+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:17:45+00:00

  Đáp án:

  Gọi số mol Na2CO3 là x mol

   Na2CO3+2HCl–> 2NaCl+ CO2 + H2O

    x                 2x            2x          x

  Ta có mdd sau= mddNa2CO3 + mddHCl-mCO2

  <=>58,5.2x/20%=120+200-44x

  <=>585x=320-44×

  <=> x =0,51mol

  C%Na2CO3=0,51.(23.2+12+16.3)/200.100=27,0,3%

  C%HCl=36,5.2.0,51/120.100=31,025%

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )